Mina Tjänser

Terapi, Handledning och Föreläsning.

 


Individual terapi

 

Terapi kan hjälpa dig att förstå, bearbeta och hitta verktyg för vad som händer inom dig. Vad ligger till grund för ditt bekymmer och vad påverkar dig?

Vanliga orsaker till psykoterapeutisk insats är: depression/nedstämdhet, ångest, stress, kris, relationsbekymmer samt personlig utveckling.

 

 

 

Parterapi

 

Har er relation gått i lås eller behöver ni nya sätt för att kommunicera med varandra? Parterapi är verksamt för att lösa dilemman och konflikter i parrelationen. Även separerade par kan få hjälp med att öka förståelsen för varandra, för de beslut som tagits och för vidare relation till varandra.

 

Familjeterapi

 

I Familjeterapi möts hela familjen i samtal för att lösa svårigheter och hitta samverkan. I alla familjer finns specifika relationsmönster (system). Dessa mönster kan både vara till godo och ondo för familjen. Vi arbetar tillsammans med att hitta och förändra det som är problemskapande för familjen. Målet är att verka för ett stabilt förändringarbete som är beständigt över tid.

 

 

 

 

 

 

 

Handledning

 

Utifrån systemteoretiskt synsätt utför jag process- ,ärende- och verksamhetshandledning.

Jag handleder individuellt, i arbetsgrupper samt chefshandledning.

De sektorer jag är mest verksam inom är: Social omsorg, Socialtjänst, Behandling, Psykiatri samt Skola.

 

Utbildning/Föreläsning

 

Jag erbjuder utbildningar och föreläsningar inom:

Värdegrund och etik

Professionell/Privat i arbetet

Grupper och Gruppdynamik

Familjeterapi

Värderingsövningar/Dilemman

Ridterapi

 

Hästunderstödd terapi är särskilt bra vid trauma och traumatisering. Övningar till häst samt kontakten med hästen ger bättre kroppskännedom, ångestlindring, självförtroende och en känsla av närvaro.