Villkor och priser

 

 

Villkor och priser:

 

Min terapimottagning har inte avtal med kommun eller landsting.

 

Betalning sker mot faktura eller swish.

 

Återbud skall lämnas 24 timmar innan planerad terapi annars debiteras besöket enligt arvode.

 

Firman är registrerad hos IVO, innehar F- skattesedel samt patientförsäkring.

 

Jag har bland annat avtal med Avonova företagshälsovård, E.r.i.k. AB, SOS International samt Kris och Traumacentrum.Gällande handledning har jag för närvarande flera grupper inom skola, socialtjänst och LSS pågående.

Avtal skrivs med berörd arbetsplats. Handledning som avbokas senare än 7 veckodagar innan bokat datum debiteras med full kostnad. 

Behandlingsansvar stannar i verksamheten.

Tystnadsplikt råder enligt lagstiftning på aktuell arbetsplats.


Önskar ni referenter kontakta mig!

 

Kontakta mig för aktuella prisuppgifter.